Tràmits administratius

tramitació llicencies tramitatu

Existeixen nombrosos tràmits administratius que s’han de realitzar abans d’obrir una franquícia. N’hi ha que regulen aspectes de turisme, d’altres aspectes sanitaris, o de llicències d’obres, etc. Tots aquests tràmits són d’obligat compliment.

Heus aquí una relació dels principals tràmits administratius:

1. Llicència ambiental (Comunicació d’obertura)
2. Certificat de compatibilitat urbanística
3. Informe Urbanístic Previ (Ajuntament de Barcelona)
4. Canvis de titularitat
5. Llicències d’obres (Assabentats sense projecte o amb projecte)
6. Autorització de turisme
7. Autorització sanitària
8. Registre industrial
9. Llicències de guals
10. Reserva de càrrega descàrrega/ ambulàncies/ urgències
11. Llicències de vetlladors
12. Llicència rètol
13. Llicències ocupació via pública
14. Assessorament canvi titularitat/alta subministraments
15. Legalització instal·lacions baixa tensió
16. Sol·licitud prèvia de potència a la companya subministradora d’electricitat
17. Instàncies de consulta, petició i resolució d’expedients administratius

1. Llicència ambiental (Comunicació d’obertura):
Autorització administrativa obligatòria de l’ajuntament del municipi on vols realitzar la teva activitat. Cada ajuntament requereix una documentació tècnica i administrativa diferent que s’ha de presentar per aconseguir la llicència.

2. Certificat de compatibilitat urbanística:
És una certificació prèvia municipal que determinades activitats o ajuntaments requereixen, previ a la sol·licitud de la llicència municipal ambiental.

3. Informe Urbanístic Previ (Ajuntament de Barcelona):
És una certificació prèvia municipal que l’Ajuntament de Barcelona exigeix com a tràmit previ per activitats de restauració, degustació, bars, espectacles, pública concurrència i que és imprescindible per poder tramitar la llicència municipal ambiental.

4. Canvis de titularitat:
Si  el negoci que et vols quedar ja està en funcionament  i té llicència municipal, no cal tornar-la  a demanar, si segueixes fent la mateixa activitat que tenia autoritzada. La majoria d’ajuntaments faciliten molt el canvi de titularitat.

5. Llicències d’obres (Assabentats sense projecte o amb projecte):
Per fer obres de reforma, decoració o instal·lacions, cal disposar d’un permís municipal previ. Sempre que les obres no comportin redistribucions interiors o afectació estructural, la majoria d’ajuntaments accepten la tramitació d’un assabentat d’obres que generalment es concedeix en el mateix moment de la presentació.

6. Autorització de turisme:
És l’autorització que ha de tenir qualsevol activitat d’hospedatge, expedida pel Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

7. Autorització sanitària:
És l’autorització que ha de tenir qualsevol activitat del sector sanitari i d’ elaboració, transformació o distribució alimentària, expedida pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

8. Registre industrial:
És la comunicació d’ una activitat industrial al departament d’ Indústria de la Generalitat de Catalunya, quan l’empresa realitzi una activitat industrial de fabricació, transformació o reparació.

9. Llicències de guals:
És l’autorització municipal de dret de pas de vehicles per una vorera pública. Quan es vulgui accedir amb vehicles dins d’un local o recinte, per realitzar operacions de càrrega i descàrrega o per l’ estacionament.

10. Reserva de càrrega descàrrega/ ambulàncies/ urgències:
És l’ autorització privativa per realitzar operacions de càrrega i descàrrega o disposar d’ un espai d’estacionament per ambulàncies o serveis d’ urgències a la via pública. Sempre que l’activitat necessiti d’aquest espai públic per ser desenvolupada.

11. Llicències de vetlladors:
El permís municipal per muntar taules a l’espai públic.

12. Llicència rètol:
La llicència municipal que autoritza la instal·lació d’elements publicitaris a la façana o espai exterior d’ un local. El demanarem quan vulgueu instal·lar qualsevol tipus de rètol, placa o publicitat a la façana o espai exterior d’ un local.

13. Llicències ocupació via pública
És l’autorització municipal per disposar d’un espai a la via pública, generalment per exposar part del producte que es té a la venda.

14. Assessorament canvi titularitat/alta subministraments:
T’ ajudem a evitar problemes en la contractació o canvi de titularitat dels subministraments dels serveis que necessitis. Et fem arribar un tutorial de què cal fer a la companya subministradora i la documentació que se’t demanarà si és el cas.

15. Legalització instal·lacions baixa tensió:
Previ a la contractació del subministrament elèctric d’ una activitat o habitatge cal haver legalitzat la instal·lació elèctrica del local davant d’ una entitat col·laboradora de l’ administració. Ho farem sempre que s’ hagi de contractar de nou o ampliar la potència contractada d’ un subministrament elèctric.

16. Sol·licitud prèvia de potència a la companya subministradora d’electricitat:
Abans de contractar un nou subministrament definitiu o ampliació a una companya d’energia elèctrica per una activitat, local o habitatge,  cal fer-los-hi una sol·licitud de la potència que caldrà per desenvolupar-hi l’activitat acabada l’obra, perquè realitzin l’estudi previ, determinant un cop fet si la potència és suficient o fent-nos arribar un pressupost de les feines que han de fer si és el cas, amb l’informe tècnic del què haurà de fer el nostre instal·lador autoritzat.

17. Instàncies de consulta, petició i resolució d’expedients administratius:
És el document que cal presentar davant qualsevol Administració per oficialitzar una consulta, petició o resposta a un expedient administratiu.

Sol·licita un “Informe Previ Gratuït sense compromís”

He llegit i accepto les condicions legals. Saber més
Compromís ètic de Franquícies.cat: No enviem spam ni comunicacions publicitàries.
Només rebràs la informació que has sol·licitat.