Tipus de franquícia

Les empreses poden expandir-se en sistema de franquícia de diferents maneres. Tot dependrà del tipus de relació que el franquiciador vol establir amb la seva xarxa de franquiciats.

Fins i tot es poden emprar diverses fórmules en un mateix territori de manera que és convenient conèixer-les totes per saber què ens està oferint cada franquiciador en cada moment. Els tipus de franquícia més freqüents són els següents:

Franquícia individual
Aquesta és l’opció més freqüent. Consisteix en concedir drets d’explotació d’una única unitat individual, en exclusiva en un territori, sense la possibilitat del franquiciat de subfranquiciar l’activitat ni obrir, en principi, més establiments.

Existeixen tres modalitats de franquícia individual: d’inversió, de gestió i d’autoocupació.

La franquícia d’inversió és aquella en què el franquiciat realitza la inversió i exerceix una direcció de control, mentre que tota la operativa està en mans del personal contractat; tant per la direcció com per la tasques diàries (és el cas d’hotels, restaurants, etc.). Sol ser atractiva per a persones o empreses amb gran capacitat d’inversió que cerquen un alt volum de negoci i rendibilitat.

La franquícia de gestió és aquella en què el franquiciat treballa dins la franquícia exercint el rol de gerent i dirigeix un equip de persones. Aquesta modalitat és atractiva per a professionals amb un bon perfil directiu.

Finalment, la franquícia d’autoocupació és la més comuna de totes i consisteix en la gestió integral de la franquícia, sent així l’empleat principal i, sovint, amb la contractació d’una plantilla de persones. Normalment són franquícies d’un baix volum d’inversió i amb moltes possibilitats; tot depenent de l’esforç i implicació del franquiciat.

Màster franquícia
El màster franquiciat consisteix en concedir els drets en exclusiva en un territori a franquiciats individuals. És a dir, el franquiciat principal actua com a pseudo-franquiciador al seu territori i reprodueix la central franquiciadora. En conseqüència, realitza pel seu compte les funcions d’expansió, gestió i direcció de la xarxa de franquiciats establerts a la seva zona.

En aquest sentit, la figura del màster recluta i selecciona els franquiciats, firma els contractes de franquícia i autoritza la cessió dels drets. A més, forma als franquiciats i els hi presta els serveis centrals i les obligacions de franquiciador, cobrant pel seu compte el 100% dels cànons d’entrada, royalties i qualsevol altre cànon o prestació.

Per tant el màster franquiciat és qui manté la relació mercantil de franquícia amb els franquiciats, al temps que ell en manté una altra amb el franquiciador, i és el propietari de la xarxa de franquícies de la seva zona mentre duri el contracte.

Àrea developer
L’àrea developer consisteix en concedir drets a un franquiciat que és qui assumeix el compromís de desenvolupar un territori concret i en exclusiva; és a dir, obre un mínim d’establiments al territori, en un període de temps limitat i signat en contracte.

Els establiments poden obrir-se per compte pròpia de l’àrea developer o per la concessió de franquícies.

Joint venture
Finalment, una joint venture consisteix en la creació d’una empresa en què la franquiciadora i el franquiciat es converteixen en socis, i es concediran els drets d’explotació en exclusiva en un territori d’una o més unitats individuals.

També et pot interessar:

Com seleccionar una franquícia