La ACF estarà integrada per tots els socis de l’Associació Espanyola de Franquiciadors que tinguin la seva seu central a Catalunya, quedant afiliades a les dues associacions.

L’arrelament que el sistema de franquícies  a Catalunya ha permès la creació de l’Associació Catalana de Franquiciadors (ACF)que estarà integrada dins de l’Associació Espanyola de Franquiciadors (AEF). La recentment constituïda ACF reunirà a tots aquells socis de l’AEF que tinguin la seva seu central a Catalunyaque a partir d’ara estaran afiliats a les dues associacionssense cost addicional.

A l’hora de valorar el naixement de l’Associació Catalana de FranquiciadorsXavier VallhonratPresident de l’AEFha manifestat que tenint en compte la importància que el sistema de franquícies té a Catalunya, la creació de l’ACF era més que necessària, amb l’objectiu d’estar méspropers a les institucions i organismes catalans per transmetre’ls la realitat de la franquícia, especialment com a fórmula generadora d’ocupació”.

Efectivamenti segons reflecteix l’informe La Franquícia a Espanya 2015” elaborat per l’AEFCatalunya compta amb un total de 288 centrals franquiciadores, de les 1.199 que operen a tot el país, és a diraglutina el 24% del total nacional. A més, aquestes centrals donen feina a64.545 persones que treballen directament en els seus establimentsgenerant el 26% de l’ocupació en franquícia.

Així mateixles centrals catalanes van facturar 6.122,9 milions d’euros al tancament de 2014, el que equival al 23,6% de la facturació global del sistema de franquíciesi sumen 19.528establiments repartits per tot el territori nacionalel que significa el 30,5% dels 63.869 localsque comptabilitza la totalitat d’aquest model de negoci a Espanya.

Amb aquestes xifres que ofereix actualment la franquícia a Catalunya“era important comptar amb una Associació Catalana de Franquiciadorsque divulgui i potenciï els avantatges i els valors afegits que ofereix aquest sistema de comercialització empresarial ala pròpia Catalunyaconclou Eduardo AbadiaDirector Gerent de l’AEF.