Podem afirmar que Audidat es compromet amb la seguretat de la informació en la companyia, així com amb la qualitat dels seus serveis i el compliment dels requisits dels seus clients i dels reglamentaris.
I és que ara aquesta informació està recolzada per ISO/IEC 27001 i ISO 9001, normes certificables que, després d’unes exhaustives auditories, han estat atorgades a la nostra empresa.

Treballar amb Audidat significarà treballar amb una entitat amb uns compromisos molt clars: client, seguretat i qualitat!