Què és la franquícia?

Es tracta d’una relació mercantil en què el franquiciat (empresa que adquireix la franquícia) farà la inversió inicial i tindrà dret a explotar una marca. A canvi obtindrà la imatge i també el coneixement que li transmetrà la franquiciadora. Fins i tot, disposarà d’assessorament permanent perquè el negoci tingui el màxim de garanties d’èxit.

Si bé és cert que moltes persones emprenedores volen engegar negocis de manera independent, d’altres prefereixen iniciar amb un sistema de franquícia ja que així es replica un model de negoci provat prèviament que minimitza el risc de fracàs, tot i que aquest sempre existeix.

Aspectes de la franquícia a tenir en compte:

  • Les dues empreses signen un contracte mercantil que regirà l’acord anomenat contracte de franquícia.
  • Prèviament es defineix una zona territorial on el franquiciat tindrà exclusivitat.
  • El franquiciat, habitualment, abona de manera periòdica uns royalties a la franquiciadora per poder valer-se de les accions que es facin amb la resta de franquiciats.

També et pot interessar:

Per què té èxit la franquícia?
Quins avantatges té una franquícia?
Quins tipus de franquícia existeixen
Com seleccionar una franquícia
Cànons i royalties
Dossier d’informació pre-contractual
El contracte de franquícia
El registre de franquiciadors
El manual de franquícia