Què és la franquícia?

La franquícia és un sistema d’associació comercial entre dues empreses legalment independents que s’uneixen perquè una d’elles, el franquiciat, vengui els béns o serveis de l’altra, la franquiciadora, en exclusiva, en un punt o territori concret, amb cessió de drets d’explotació d’un negoci d’èxit contrastat, de la seva marca, la imatge corporativa i els avantatges competitius i fent-se valer del seu coneixement, així com del seu sistema de treball i política comercial; tot a canvi de contraprestacions econòmiques que paga el franquiciat. A banda, ambdues parts assumeixen drets i obligacions que es firmen en un contracte de franquícia.

Ho podem resumir de la següent manera:

  • Són dues empreses, diferents, que s’associen.
  • L’empresa que adquireix la franquícia s’anomena “el franquiciat”
  • L’empresa que cedeix la marca i el coneixement és “la franquiciadora”
  • Ambdós, signen un contracte mercantil que regirà l’acord.
  • El franquiciat tindrà exclusivitat en una zona del territori prèviament definida.
  • El franquiciat, a més, normalment, haurà d’abonar de manera periòdica uns royalties a la franquiciadora per poder valer-se de les accions conjuntes de publicitat (o d’altres) que es facin amb la resta de franquiciats.

Es tracta, doncs, d’una relació mercantil en què, el franquiciat, farà la inversió inicial i tindrà dret a explotar una marca. A canvi, obtindrà la imatge i, també, el coneixement que li transmetrà la franquiciadora. Fins i tot, disposarà d’assessorament permanent perquè el negoci tingui el màxim de garanties d’èxit.

Si bé és cert que moltes persones emprenedores volen endegar negocis de manera independent, d’altres prefereixen iniciar amb un sistema de franquícia ja que, així, es replica un model de negoci provat prèviament i es minimitza el risc de fracàs; tot i que aquest sempre existeix.

També et pot interessar:

Per què té èxit la franquícia?
Quins avantatges té una franquícia?
Quins tipus de franquícia existeixen
Com seleccionar una franquícia
Cànons i royalties
Dossier d’informació pre-contractual
El contracte de franquícia
El registre de franquiciadors
El manual de franquícia