Royalty

El royalty es paga durant tota la durada del contracte de franquícia.

L’objectiu principal és a remunerar al franquiciador pels serveis centrals prestats als franquiciats. Serveixen per finançar les operacions que realitza la central per garantir el funcionament de la xarxa de franquícies.

La marca franquiciadora determina la quantia, la freqüència i la forma de pagament dels seus royalties. Aquestes variables s’estableixen en el contracte de franquícia, i el franquiciat sap des de l’inici quin royalty haurà d’abonar a la central i en quina periodicitat.

Els royalties normalment són una part variable de la xifra de facturació total de cada franquícia. Aquesta contraprestació econòmica també és arbitrària i cada marca estableix els seus criteris.

Podem trobar algunes franquiciadores que no exigeixin cap royalty a la seva xarxa de franquiciats, aquests casos els trobem quan la central franquiciadora se sent remunerada d’una altra manera, com per exemple de la venda de productes als franquiciats.

Consultra altres tipus de contraprestacions econòmiques que el franquiciat ha de pagar a la franquiciadora:

Cànon d’entrada
Altres cànons
Opció de compra