Royalty

El royalty és una contraprestació econòmica que el es paga durant tota la durada del contracte de franquícia.

L’objectiu principal és a remunerar al franquiciador pels serveis centrals que presta als franquiciats. Per tant, els royalties serveixen per finançar les operacions que realitza la central per garantir el funcionament de la xarxa de franquícies.

La marca franquiciadora determina la quantia, la freqüència i la forma de pagament dels seus royalties. Aquestes variables s’estableixen en el contracte de franquícia. En aquest sentit, el franquiciat sap, en tot moment, quin royalty haurà d’abonar a la central i en quina periodicitat.

Els royalties normalment són una part variable de la xifra de facturació total de cada franquícia. Però, de la mateixa manera que el cànon d’entrada, aquesta contraprestació econòmica és arbitrària i cada marca estableix els seus criteris.

Fins i tot, ens podem trobar algunes franquiciadores que no exigeixin cap royalty a la seva xarxa de franquiciats. Aquests casos els trobem, sobretot, quan la central franquiciadora se sent remunerada per altres bandes.

Consultra altres tipus de contraprestacions econòmiques que el franquiciat ha de pagar a la franquiciadora:

Cànon d’entrada
Altres cànons
Opció de compra