Opció de Compra

L’opció de compra d’una franquícia és una possibilitat que, en determinades ocasions, s’ofereix als franquiciats.

Consisteix en comprar un dret preferent d’adquisició de la franquícia en una zona concreta del territori. Aquesta situació es pot donar, sobretot, en aquells indrets on encara no hi opera cap franquiciat. En cas que es consumés l’opció de compra, el franquiciat podria gaudir de tots els privilegis en aquella zona; fins i tot per davant de la mateixa central.

D’aquesta manera, mitjançant l’opció de compra, hom s’assegura que durant un període determinat de temps la franquiciadora no concedirà la franquícia a ningú més en una demarcació territorial concreta ni, tampoc, obrirà un establiment propi.

A més, és habitual que, si el titular d’una opció acaba adquirint la franquícia i signa el corresponent contracte de franquícia, els diners pagats per l’opció de compra s’s’acabin descomptant del cànon d’entrada.

L’opció de compra és, doncs, una mena de paga i senyal que dóna un dret preferent d’adquisició d’una franquícia a un lloc concret.

Consulta altres tipus de contraprestacions econòmiques que el franquiciat ha de pagar a la franquiciadora:

Cànon d’entrada
Royalty
Altres cànons