El cànon d’entrada

El cànon d’entrada és una contraprestació econòmica que es paga una única vegada i és un pagament a fons perdut, aquest l’import s’abona en el moment d’adquirir la franquícia.

La finalitat del cànon d’entrada és remunerar a la franquiciadora els drets d’explotació del negoci, de la seva marca i la transmissió de l’experiència i la metodologia de treball.

El valor del cànon d’entrada és arbitrari, cada franquiciadora estipula el seu i en general l’import es quantifica en funció del nivell d’acceptació de la franquícia, de la notorietat i del prestigi que la marca té al mercat.

De manera global les marques més conegudes i que gaudeixen d’un bon posicionament en el mercat habitualment exigeixen un cànon d’entrada més elevat. Però també ens podem trobar casos en què franquícies amb molta notorietat estipulin poc cànon d’entrada.

Consultra altres tipus de contraprestacions econòmiques que el franquiciat ha de pagar a la franquiciadora:

Royalty
Altres cànons
Opció de compra