Contraprestacions econòmiques

La marca franquiciadora habitualment requereix al franquiciat el pagament de determinades contraprestacions econòmiques, aquestes poden ser úniques o periòdiques.

Tenen l’objectiu de cobrir la cessió dels drets d’explotació de la franquícia i finançar el conjunt de serveis que la central ofereix a la seva xarxa de franquiciats.

És important remarcar que cada marca franquiciadora estableix les contraprestacions que considera necessàries per la seva franquícia, existeixen franquícies que no contemplen cap tipus de contraprestació econòmica. Cal dir però, que aquest cas és poc freqüent.

Les contraprestacions econòmiques més conegudes són les següents:

Cànon d’entrada
Royalty
Altres cànons
Opció de compra

També et pot interessar:

Dossier d’informació pre-contractual