Contraprestacions econòmiques

La marca franquiciadora pot requerir al franquiciat que li pagui determinades contraprestacions econòmiques. Aquests pagaments poden ser únics o periòdics.

En tots els casos, tenen l’objectiu de cobrir la cessió dels drets d’explotació de la franquícia i, també,  finançar el conjunt de serveis que la central ofereix a la seva xarxa de franquiciats.

És important remarcar que cada marca franquiciadora estableix les contraprestacions que considera necessàries per la seva franquícia. Fins i tot, pot haver-hi franquícies que no demanin cap tipus de contraprestació econòmica. Cal dir, però, que aquest cas és poc freqüent.

D’altra banda, la terminologia no està definida de manera clara. Per tant, cada franquícia pot anomenar les contraprestacions com consideri. Tot i això, alguns termes s’han popularitzat en els darrers anys.

Les contraprestacions econòmiques més conegudes són les següents:

Cànon d’entrada
Royalty
Altres cànons
Opció de compra

També et pot interessar:

Dossier d’informació pre-contractual