Donpiso inicia la seva expansió a les Illes Canàries on hi ha previstes les obertures de 40 noves oficines en els pròxims exercicis.

La compravenda de habitatges a Canàries creixerà entre un 12% i un 15% el 2016.

La sortida de Regne unit de la UE tindrà conseqüències pel sector. A Canàries, els britànics representen el 27% dels compradors no residents.

Façana del nou centre DonpisoLas Palmas de Gran Canaria, 1 de juliol de 2016.- donpiso ha inaugurat avui oficialment un centre d’expansió a Las Palmas de Gran Canaria, després d’una inversió de mig milió d’euros. L’arxipèlag és un mercat molt interessant: es tracta del segon més dinàmic d’Espanya, desprès de Madrid, considerant la relació entre operacions tancades i anuncis publicats. Amés, registra dades positives en l’evolució de la compravenda.

Segons les últimes dades, les operacions immobiliàries van créixer un 12% l’any 2015 i es preveu un augment d’entre el 12% i el 15& en tot el 2016. Això suposarà un total de més de 21 mil habitatges venuts i el valor mitjà de les operacions augmentarà entre un 3% i un 4%.

No obstant, la sortida de Regne Unit de la Unió Europea (Brèxit) repercutirà en el sector immobiliari canari. L’any 2015, gairebé un 30% dels compradors no residents han sigut anglesos.

A l’acte d’inauguració hi van assistir el subdirector general de donpiso Emiliano Bermúdez i els Brokers d’Expansión para las Islas Canarias, Vanessa medina i Àngel Machín, que assumiran la responsabilitat de l’expansió i consultoria de la firma al arxipèlag.

Durant l’esdeveniment, Bermúdez va explicar que “donpiso té un gran interès pel sector immobiliari al arxipèlag canari ja que estem segurs de que protagonitzarà un important creixement en els pròxims anys, malgrat a les turbulències internacionals que s’estan vivint amb el Brèxit”.

Amés, va explicar que l’evolució del mercat canari “anirà en sintonia amb el peninsular, que es consolidarà a ritmes moderats però sostinguts”. L’augment de l’activitat de compravenda d’habitatges, junt amb la reducció paulatina del stock d’habitatges nous confirmen aquesta tendència.

Amb aquest nou centre d’expansió a peu de carrer, ja són 50 les franquícies de donpiso, que es sumarien a les 20 pròpies; arribant a un total de 70 oficines arreu d’Espanya. Als plans d’expansió de la companyia per 2016 s’havia previst l’obertura d’unes 30 noves oficines franquiciades.

Com afectarà el Brèxit a les Canàries

A l’arxipèlag segurament es sentirà la sortida del Regne Unit de la UE, ja que aquí els estrangers tenen un pes considerable en el total de compra vendes”, indica Bermúdez.

En efecte, els estrangers van comprar a Canàries un 10,3% més d’habitatges el 2015, el que suposa un total de 7.783 habitatges lliures. Pel que fa a la nacionalitat dels estrangers que compren habitatges a Canàries, els compradors no residents amb major pes sobre el total van ser els britànics (27%), seguits pels alemanys (16,9%), i els residents amb major pes van ser els italians (21,9%) i els britànics (18,7%).

Canàries, motor del sector immobiliari

Canàries és, al costat d’Andalusia i la Comunitat de Madrid, la comunitat autònoma amb el mercat immobiliari més dinàmic considerant la relació entre operacions tancades i anuncis publicats. Aquest dinamisme del mercat provoca que les Illes tinguin un balanç positiu, ja que van aglutinar el 4,5% de les compravendes totals que es van produir en territori espanyol amb tan sols un 3,2% dels anuncis immobiliaris.

Aquestes dades vénen a confirmar la tendència ascendent del mercat immobiliari a l’arxipèlag, on les dades de compra d’habitatges van créixer un 12% el 2015, any en què la inversió estrangera en el totxo va ser la més alta des de 2007. De fet, 2016 serà el cinquè any de millora per a un mercat immobiliari en bona forma.

Sobre donpiso
Donpiso és l’empresa degana del sector de la intermediació immobiliària a Espanya. Va ser creada el 1984 a Barcelona. Actualment compta amb una important xarxa d’oficines en progressiu creixement a les principals ciutats del país i un volum de negoci que li ha permès fer d’intermediari en propietats per valor de més de 500.000.000 d’euros en l’últim exercici, posicionant – se així com una de les xarxes immobiliàries més importants del país, amb un important volum de vendes i amb excel·lents índexs de satisfacció. L’empresa ofereix serveis de compra-venda, lloguer i reformes, i compta amb una plantilla de 296 treballadors.