Finançament

Finançament franquícies Banc Sabadell i Franquícies.cat

El Banc de Sabadell ofereix condicions de finançament molt avantatjoses a les persones que volen obrir un negoci en sistema de franquícia.

Heus aquí una relació dels princicpals productes de finançament específics per a franquícies que disposen:

1. Préstecs i lísings subvencionats
2. Préstec amb amortitzacions constants
3. Lísing mobiliari
4. Rènting “clau en mà” del negoci
5. Préstecs hipotecaris i lísing mobiliari
6. Pòlissa de crèdit
7. Servei Pagament Immediat Franquícies

1. Préstecs i lísings subvencionats: d’acord amb els convenis de col·laboració signats amb diferents organismes oficials. Finançament de les inversions amb tipus d’interès subvencionats per organismes oficials, tant estatals com autonòmics.

2. Préstec amb amortitzacions constants: per finançar tant el primer establiment (agençament del local, mobiliari, instal·lació, decoració, equips informàtics, etc.) com les reformes necessàries per mantenir el comerç actualitzat.

3. Lísing mobiliari: per adquirir béns amortitzables pel sistema d’arrendament financer, amb opció de compra al venciment. Amb avantatges fiscals.

4. Rènting “clau en mà” del negoci: per oferir un finançament global per a la constitució del negoci amb quotes constants per a tota la vida d’aquest. Lloguer a mitjà i llarg termini d’un projecte “clau en mà” per a franquiciats i franquiciadors.

5. Préstecs hipotecaris i lísing mobiliari: per adquirir el local de negoci.

6. Pòlissa de crèdit: per finançar estocs i desfasaments temporals de tresoreria (cobraments i pagaments). Pagament d’interessos només per la quantitat disposada en cada moment.

7. Servei Pagament Immediat Franquícies: un servei de gestió de pagament al comptat a proveïdors.

Consulta els principals productes financers per a la gestió del negoci que ofereix el Banc Sabadell.

El Banc de Sabadell ofereix condicions avantatjoses a les persones que provenen de Franquícies.cat.

Sol·licita aquí “el teu finançament a Banc Sabadell per a una franquícia!”

He llegit i accepto les condicions legals. Saber més
Compromís ètic de Franquícies.cat: No enviem spam ni comunicacions publicitàries.
Només rebràs la informació que has sol·licitat.