exit-de-la-jornada-de-comerc-urba-i-franquicies

Èxit de la Jornada de Comerç Urbà i Franquícies de Barberà del Vallès