Els franquiciats de l’empresa immobiliària disposaran de facilitats d’accés al crèdit al finançament.

Donpiso, empresa degana del sector de la intermediació immobiliària a Espanya, ha arribat a un acord de col·laboració conjunta amb Banc Sabadell a nivell nacional per facilitar el finançament als seus franquiciats. En concret, l’entitat oferirà unes condicions preferents en el finançament del projecte d’inversió, sota unes condicions d’assistència i suport financer per a l’obertura i desenvolupament del negoci.

D’aquesta manera, tant els possibles nous franquiciats com els actuals disposaran de possibilitats de crèdit o finançament per fer front a la inversió inicial de la posada en marxa de la franquícia, així com per disposar de capital circulant per a les seves oficines.

Estem convençuts que aquest acord facilitarà el desenvolupament de noves franquícies i serà un incentiu per a empresaris que aposten per la marca donpiso”, afirma Emiliano Bermúdez, sotsdirector general de donpiso.

L’acord es dirigeix ​​a tot emprenedor i professional que estigui interessat en posar en marxa un nou punt de venda donpiso a qualsevol zona del territori espanyol. Aquest podrà accedir a aquestes facilitats que reportaran com a benefici unes condicions preferents en el finançament del projecte d’inversió.

Es tracta del primer acord entre donpiso i Banc Sabadell sobre el finançament de les seves franquícies tot i que la companyia ja operava amb l’entitat financera catalana en el pla hipotecari.

 

Una ajuda a la mida dels franquiciats.

En el cas dels nous franquiciats, Banc Sabadell ofereix fins a dos terços del capital necessari total per poder accedir a la franquícia donpiso. Això inclou des del cànon d’entrada fins al fons de maniobra, passant pel cost de reforma i l’adequació de l’oficina.

D’altra banda, els franquiciats ja operatius podran sol·licitar finançament ja sigui a través de pòlisses de crèdit, préstecs, lísing, rènting o qualsevol altre producte financer que precisin per al bon desenvolupament dels seus negocis. En tots els casos les condicions seran molt favorables i totalment adaptades a la situació del mercat financer en cada moment.

 

Sobre donpiso
Donpiso és l’empresa degana del sector de la intermediació immobiliària a Espanya. Va ser creada el 1984 a Barcelona. Actualment compta amb una important xarxa d’oficines en progressiu creixement a les principals ciutats del país i un volum de negoci que li ha permès fer d’intermediari en propietats per valor de més de 500.000.000 d’euros en l’últim exercici, posicionant – se així com una de les xarxes immobiliàries més importants del país, amb un important volum de vendes i amb excel·lents índexs de satisfacció. L’empresa ofereix serveis de compra-venda, lloguer i reformes, i compta amb una plantilla de 296 treballadors.

Don Piso franquicia