Dossier d’informació pre-contractual

La normativa vigent obliga a totes les franquiciadores a lliurar un dossier d’informació pre-contractual als futurs franquiciats. El motiu és posar en coneixement del franquiciat totes les clàusules que regiran el contracte de franquícia. D’aquesta manera, l’emprenedor podrà decidir, lliurement, i amb coneixement de causa, si li convé adquirir la franquícia.

És important remarcar que el contracte de franquícia podria arribar a considerar-se nul de ple dret (és a dir, com si mai no s’hagués firmat) si la informació pre-contractual mai s’arriba a lliurar.

Per tant, la informació pre-contractual s’ha de lliurar obligatòriament abans de signar el document definitiu. Més concretament, s’obliga a que es faci amb una antelació mínima de 20 dies abans de la firma del contracte.

Quins punts ha d’incloure el pre-contracte?

D’acord la legislació, el pre-contracte ha d’incloure els següents punts:

 1. Dades d’identificació del franquiciador:
 2. Acreditació de la llicència d’ús de la marca i signes distintius de l’entitat franquiciadora.
 3. Descripció  del sector d’activitat de la franquícia.
 4. Experiència de l’empresa franquiciadora.
 5. Contingut i característiques de la franquícia i de la seva explotació.
 6. Estructura y extensió de la cadena a l’estat espanyol.
 7. Elements essencials de l’acord de franquícia (del contracte), que recollirà:
  1. Drets i obligacions de cada part.
  2. Durada del contracte.
  3. Condicions de resolució i, en el seu cas, de renovació.
  4. Contraprestacions econòmiques.
  5. Pactes exclusius.

Altres aspectes del dossier d’informació pre-contractural

A continuació us expliquem algunes característiques que són de lliure elecció per part del franquiciador alhora d’entregar la ió pre-contractual que indica la llei:

Extensió i detall. La llei no especifica ni l’extensió ni el detall en què s’ha d’expressar el dossier d’informació pre-contractual. Per tant, el franquiciador és lliure de redactar-la com consideri.

Nombre de lliuraments. La llei tampoc especifica si tota la informació pre-contractual s’ha de lliurar en una sola vegada, en dos, o en les que sigui. Habitualment se sol entregar tota junta en un sol dossier anomenat dossier d’informació pre-contractual o, senzillament, dossier de franquícia.

Confidencialitat Finalment la normativa permet al franquiciador exigir confidencialitat de tota la informació pre-contractual lliurada. En aquest sentit, el franquiciador pot fer firmar al potencial franquiciat un document de confidencialitat; que no compromet a signar la franquícia ni ha de suposar el pagament de cap import.

També et pot interessar:

El contracte de franquícia