La gestió de la xarxa de franquícies

ttf franquicies

En l’expansió amb franquícies pot succeir que tinguem tancaments d’establiments que danyen la imatge de l’ensenya, desmotiven les persones que dirigeixen les franquícies i provoquen pèrdues econòmiques importants. En la seva majoria, els tancaments es deuen a dues causes principals: els equips de direcció dels establiments no van ser seleccionats i preparats de forma idònia o bé, l’estudi de mercat que havia d’assegurar l’encaix del negoci en una zona geogràfica i tipologia de client no es va realitzar de la millor manera.

La nostra proposta de cara a la franquícia inclou:

1. Revisió del projecte d’expansió des del punt de vista de negoci, protecció jurídica i organització dels recursos humans.

2. Sistema de selecció dels franquiciats, que inclou una bateria de proves i entrevistes per a l’avaluació de les seves competències personals i professionals.

3. Estudi de mercat, que analitza el target de clients potencials a la zona, la competència i el posicionament que pot tenir la marca en base a la seva proposta de valor i el seu model de negoci.

4. Disseny i implementació d’eines de gestió i millora per a la xarxa de botigues.

La nostra metodologia contribueix de forma decisiva a minimitzar els riscos en l’obertura de nous establiments franquiciats, evitant costos inesperats, rendibilitzant les operacions d’expansió de negoci i reforçant positivament el valor de la imatge de marca.

Els serveis que oferim són:

1. Revisió del projecte d’expansió.
2. Estudi econòmic i financer de la rendibilitat.
3. Anàlisi de la selecció i desenvolupament dels recursos humans en l’organització.
4. Implementació d’eines per a la millora de la gestió.

Sol·licitud d’informació de com gestionar la meva xarxa de franquícies

He llegit i accepto les condicions legals. Saber més
Compromís ètic de Franquícies.cat: No enviem spam ni comunicacions publicitàries.
Només rebràs la informació que has sol·licitat.